Nalezené divoké zvíře

Pokud se na nás chcete obrátit v souvislosti s nalezeným volně žijícím zvířetem, rádi bychom vás preventivně upozornili, že. za volně žijící zvířata neodpovídáme. Pochopte prosím, že nemáme ani hluboké znalosti, ani možnosti, abychom se starali o veverky, netopýry apod. Pokud se jedná o zraněné zvíře, budeme vám v takových výjimečných případech nápomocni, pokud to naše kapacity dovolí. Samozřejmě vám také pomůžeme vyhledat profesionální centrum pro navrácení zvířete.

Bohužel se jedná o další úkol, který nelze zvládnout vedle naší práce pro ochranu zvířat a provozu útulků.

Účastníci silničního provozu, kteří způsobí dopravní nehodu s účastí spárkaté zvěře (např. srnčí, jelení, daňčí, divokých prasat), jsou povinni ji nahlásit na příslušné policejní stanici.

Můžete nás kontaktovat v útulku pro zvířata na tel: 0471 - 8 32 57. Mimo naši otevírací dobu se obraťte na policii.


chyba:
cs_CZ

Věcné dary jsou možné prostřednictvím