Protecția datelor

1. Protecția datelor dintr-o privire

Informații generale

Următoarele informații oferă o prezentare generală simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați acest site web. Datele cu caracter personal reprezintă orice date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Informații detaliate privind subiectul protecției datelor pot fi găsite în declarația noastră privind protecția datelor enumerate sub acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site?
Prelucrarea datelor pe acest site web este efectuată de către operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale operatorului în secțiunea "Informații despre operator" din această politică de confidențialitate.

Cum colectăm datele dumneavoastră?
Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le furnizați. Acestea pot fi, de exemplu, datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate în mod automat sau cu consimțământul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Este vorba în principal de date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau timpul de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site web.

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?
Unele dintre date sunt colectate pentru a asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul dumneavoastră ca utilizator.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră?
Aveți dreptul de a primi în orice moment și în mod gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Ne puteți contacta în orice moment dacă aveți întrebări suplimentare pe tema protecției datelor.

Instrumente de analiză și instrumente de la furnizori terți

Atunci când vizitați acest site web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se face în principal cu ajutorul așa-numitelor programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea politică de confidențialitate.

2. găzduire

Conținutul site-ului nostru web este găzduit de următorul furnizor:

IONOS

Furnizorul este IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (denumit în continuare IONOS). Atunci când vizitați site-ul nostru, IONOS colectează diverse fișiere jurnal, inclusiv adresele dumneavoastră IP. Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Utilizarea IONOS se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Avem un interes legitim în afișarea cât mai fiabilă a site-ului nostru web. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și a § 25 alin. 1 TDDDG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) pentru utilizarea serviciului menționat mai sus. Acesta este un contract prescris de legea privind protecția datelor, care garantează că prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu GDPR.

3 Note generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Tratăm datele dvs. personale în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta politică de confidențialitate.

Atunci când utilizați acest site web, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această politică de confidențialitate explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se face acest lucru.

Dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate fi supusă unor vulnerabilități de securitate. Protecția completă a datelor împotriva accesului unor terți nu este posibilă.

Notă privind organismul responsabil

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site web este

Animal Welfare Bremerhaven e.V.
Stefanie Rogal
Vieländer Weg 137
27574 Bremerhaven

Telefon: 0471 83257
e-mail: info@tierschutz-bremerhaven.eu

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Durata de depozitare

Cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică în această politică de confidențialitate, datele dumneavoastră personale vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se mai aplică. În cazul în care formulați o cerere justificată de ștergere sau vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioadele de păstrare în conformitate cu legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după ce aceste motive nu se mai aplică.

Informații generale privind temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pe acest site web

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD sau al art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD, în măsura în care sunt prelucrate categorii speciale de date în conformitate cu art. 9 alin. 1 din RGPD. În cazul în care există un consimțământ expres pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se efectuează, de asemenea, în temeiul art. 49 alin. 1 lit. a GDPR. În cazul în care ați consimțit la stocarea de cookie-uri sau la accesul la informații în dispozitivul dvs. final (de exemplu, prin intermediul amprentei dispozitivului), prelucrarea datelor se efectuează, de asemenea, în baza art. 25 (1) TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dvs. în baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. În plus, prelucrăm datele dvs. dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini o obligație legală în baza art. 6 alin. 1 lit. c GDPR. Prelucrarea datelor poate fi efectuată, de asemenea, pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Informații privind temeiurile juridice relevante în fiecare caz în parte sunt furnizate în următoarele paragrafe ale acestei politici de confidențialitate.

Notă privind transferul de date către țări terțe care nu sunt sigure în conformitate cu legislația privind protecția datelor și transferul către societăți din SUA care nu sunt certificate DPF

Printre altele, folosim instrumente de la companii cu sediul în țări terțe care nu sunt sigure în conformitate cu legislația privind protecția datelor și instrumente din SUA ai căror furnizori nu sunt certificați în conformitate cu Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA (DPF). În cazul în care aceste instrumente sunt active, datele dvs. personale pot fi transferate în aceste țări și prelucrate acolo. Dorim să subliniem faptul că un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE nu poate fi garantat în țările terțe care nu sunt sigure în temeiul legislației privind protecția datelor.

Am dori să subliniem că SUA, în calitate de țară terță sigură, are, în general, un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. Prin urmare, transferul de date către SUA este permis dacă destinatarul este certificat în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF) sau dacă dispune de garanții suplimentare adecvate. Informații despre transferurile către țări terțe, inclusiv despre destinatarii datelor, pot fi găsite în această politică de confidențialitate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În cadrul activităților noastre de afaceri, colaborăm cu diverse organizații externe. În unele cazuri, este de asemenea necesar să transferăm date cu caracter personal către aceste organizații externe. Transmitem date cu caracter personal către organisme externe numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui contract, dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile fiscale), dacă avem un interes legitim în acest transfer în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR sau dacă un alt temei juridic permite transferul de date. Atunci când folosim procesatori, transmitem datele cu caracter personal ale clienților noștri numai pe baza unui contract valabil pentru procesarea comenzilor. În cazul prelucrării în comun, se încheie un acord de prelucrare în comun.

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a se opune colectării de date în cazuri speciale și marketingului direct (art. 21 din RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR SE BAZEAZĂ PE ART. 6 ABS. 1 LIT. E SAU F DIN RGPD, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE LEGATE DE SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ; ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII BAZATE PE ACESTE DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN CAUZĂ, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM DEMONSTRA CĂ EXISTĂ MOTIVE LEGITIME IMPERIOASE PENTRU PRELUCRARE CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU CĂ PRELUCRAREA SERVEȘTE LA CONSTATAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR PRETENȚII LEGALE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 ALIN. 1 DIN GDPR).

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC ÎN SCOPUL UNUI ASTFEL DE MARKETING; ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE LEGATĂ DE UN ASTFEL DE MARKETING DIRECT. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT (OPOZIȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 ALIN. 2 DIN GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În caz de încălcare a RGPD, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a vă fi transmise datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în executarea unui contract, dumneavoastră sau o terță parte, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informații, corectare și ștergere

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul în orice moment la informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la originea și destinatarul acestora, precum și la scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, la un drept de rectificare sau ștergere a acestor date. Ne puteți contacta în orice moment dacă aveți întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta în orice moment pentru a face acest lucru. Dreptul de restricționare a prelucrării există în următoarele cazuri:

 • Dacă contestați acuratețea datelor dvs. personale stocate de noi, în general avem nevoie de timp pentru a le verifica. Pe durata revizuirii, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost/este ilegală, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
 • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de acestea pentru exercitarea, apărarea sau revendicarea unor drepturi legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul ștergerii acestora.
 • În cazul în care ați depus o obiecție în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, trebuie să se stabilească un echilibru între interesele dumneavoastră și ale noastre. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date - în afară de stocarea lor - pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

criptare SSL sau TLS

Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau cererile de informații pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă de la "http://" la "https://" și prin simbolul lacătului din linia browserului dumneavoastră.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

4. colectarea de date pe acest site web

Cookie-uri

Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt pachete de date de mici dimensiuni și nu cauzează niciun fel de daune dispozitivului dumneavoastră final. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră fie temporar, pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat la sfârșitul vizitei dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți dvs. însuși sau până când sunt șterse automat de către browserul dvs. web.

Cookie-urile pot proveni de la noi (cookie-uri de prima parte) sau de la companii terțe (așa-numitele cookie-uri de la terți). Cookie-urile de la terți permit integrarea anumitor servicii de la companii terțe în cadrul site-urilor web (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au diverse funcții. Multe cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorilor sau în scopuri publicitare.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică, pentru a furniza anumite funcții pe care le-ați solicitat (de exemplu, pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru a măsura audiența web) (cookie-uri necesare) sunt stocate în baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În cazul în care a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TDDDG); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Puteți afla ce cookie-uri și servicii sunt utilizate pe acest site web în această politică de confidențialitate.

Consimțământul cu Usercentric

Acest site web utilizează tehnologia de consimțământ Usercentrics pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dvs. final sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a le documenta în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germania, website: https://usercentrics.com/de/ (denumite în continuare "Usercentrics").

Atunci când intrați pe site-ul nostru, următoarele date cu caracter personal sunt transmise către Usercentrics:

 • Consimțământul (consimțămintele) dumneavoastră sau revocarea acestuia (acestora)
 • Adresa dumneavoastră IP
 • Informații despre browserul dvs.
 • Informații despre dispozitivul dvs. final
 • Ora la care ați vizitat site-ul web
 • Geolocalizare

În plus, Usercentrics stochează un cookie în browserul dvs. pentru a putea atribui consimțămintele pe care le-ați dat sau pentru a le revoca. Datele colectate în acest mod sunt stocate până când ne cereți să le ștergem, până când ștergeți dumneavoastră însuși cookie-ul Usercentrics sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil. Obligațiile legale obligatorii de păstrare rămân neafectate.

Bannerul Usercentrics de pe acest site a fost configurat cu ajutorul eRecht24. Puteți recunoaște acest lucru prin faptul că logo-ul eRecht24 apare în banner. Pentru a afișa logo-ul eRecht24 în banner, se stabilește o conexiune la serverul de imagini eRecht24. Adresa IP este, de asemenea, transmisă, dar este stocată doar sub formă anonimă în jurnalele serverului. Serverul de imagine eRecht24 este situat în Germania, cu un furnizor german. Bannerul în sine este furnizat exclusiv de Usercentrics.

Usercentrics este utilizat pentru a obține consimțământul necesar din punct de vedere legal pentru utilizarea anumitor tehnologii. Baza legală pentru acest lucru este art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) pentru utilizarea serviciului menționat mai sus. Acesta este un contract prescris de legea privind protecția datelor, care garantează că prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu GDPR.

Fișiere jurnal de server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt

 • Tipul și versiunea browserului
 • Sistemul de operare utilizat
 • URL de referință
 • Numele de gazdă al computerului care accesează
 • Ora solicitării serverului
 • Adresa IP

Aceste date nu sunt fuzionate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea site-ului său web - în acest scop, fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le furnizați acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul unor întrebări ulterioare. Nu vom transmite aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient cererile de informații care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), dacă acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de contact până când solicitați ștergerea acestora, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor sau până când scopul stocării lor nu mai este valabil (de exemplu, după ce vă îndeplinim cererea). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Cerere de informații prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele cu caracter personal (nume, cerere) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu vom transmite aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient cererile de informații care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), dacă acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul cererilor de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru stocare sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legale - rămân neafectate.

Comunicare prin WhatsApp

Pentru comunicarea cu clienții noștri și cu alte părți terțe, folosim, printre altele, serviciul de mesagerie instantanee WhatsApp. Furnizorul este WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Comunicarea are loc prin criptare end-to-end (peer-to-peer), ceea ce împiedică WhatsApp sau alte părți terțe să aibă acces la conținutul comunicării. Cu toate acestea, WhatsApp primește acces la metadatele care sunt create în cursul procesului de comunicare (de exemplu, expeditor, destinatar și ora). De asemenea, am dori să subliniem că WhatsApp declară că împărtășește datele personale ale utilizatorilor săi cu compania mamă Meta, care are sediul în SUA. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate a WhatsApp la adresa https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp este utilizat pe baza interesului nostru legitim de a comunica cât mai rapid și mai eficient cu clienții, părțile interesate și alți parteneri comerciali și contractuali (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea datelor are loc exclusiv pe baza consimțământului; acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor.

Conținutul comunicării schimbate între dvs. și noi pe WhatsApp va rămâne la noi până când ne solicitați să îl ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru stocare sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dvs. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Compania este certificată în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF). DPF este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată în cadrul DPF se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

5. Plugin-uri și instrumente

Google Fonts (găzduire locală)

Acest site utilizează așa-numitele Google Fonts, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea standardizată a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate la nivel local. Nu există nicio legătură cu serverele Google.

Puteți găsi mai multe informații despre Google Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Acest site utilizează Font Awesome pentru afișarea standardizată a fonturilor și simbolurilor. Furnizorul este Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, SUA.

Atunci când accesați o pagină, browserul dumneavoastră încarcă fonturile necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa corect textele, fonturile și simbolurile. În acest scop, browserul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele Font Awesome. Ca urmare, Font Awesome devine conștient de faptul că acest site web a fost accesat prin intermediul adresei dumneavoastră IP. Utilizarea Font Awesome se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Avem un interes legitim în prezentarea uniformă a caracterelor tipografice pe site-ul nostru web. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și a § 25 alin. 1 TDDDG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Dacă browserul dvs. nu acceptă Font Awesome, computerul dvs. va utiliza un font standard.

Informații suplimentare despre Font Awesome pot fi găsite în politica de confidențialitate a Font Awesome la adresa: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Cu ajutorul acestui serviciu, putem integra materiale de hartă pe site-ul nostru web.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date. În cazul în care Google Maps este activat, Google poate utiliza Google Fonts în scopul standardizării afișării fonturilor. Atunci când apelați Google Maps, browserul dumneavoastră încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa corect textele și fonturile.

Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea locurilor pe care le-am indicat pe site. Acest lucru constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și a art. 25 alin. 1 TDDDG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care sunt gestionate datele utilizatorilor în politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Compania este certificată în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF). DPF este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată în cadrul DPF se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Utilizăm "Google reCAPTCHA" (denumit în continuare "reCAPTCHA") pe acest site web. Furnizorul este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Scopul reCAPTCHA este de a verifica dacă datele sunt introduse pe acest site (de exemplu, într-un formular de contact) de către un om sau de către un program automat. În acest scop, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului web pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe în mod automat imediat ce vizitatorul intră pe site-ul web. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, timpul petrecut pe site-ul web de către vizitatorul site-ului web sau mișcările mouse-ului efectuate de către utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului web nu sunt informați că are loc o analiză.

Datele sunt stocate și analizate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în protejarea site-ului său web împotriva spionajului automat abuziv și a SPAM-ului. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și a § 25 alin. 1 TDDDG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Google și Termenii de utilizare Google la următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=de și https://policies.google.com/terms?hl=de.

Compania este certificată în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF). DPF este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată în cadrul DPF se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wordfence

Am integrat Wordfence pe acest site web. Furnizorul este Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, SUA (denumit în continuare "Wordfence").

Wordfence are rolul de a ne proteja site-ul web de accesarea nedorită sau de atacuri cibernetice malițioase. În acest scop, site-ul nostru web stabilește o conexiune permanentă cu serverele Wordfence, astfel încât Wordfence să poată compara bazele sale de date cu accesările efectuate pe site-ul nostru web și să le blocheze dacă este necesar.

Utilizarea Wordfence se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în protejarea cât mai eficientă a site-ului său web împotriva atacurilor cibernetice. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și a art. 25 alin. 1 TDDDG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TDDDG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

6. Furnizori de comerț electronic și de plăți

Servicii de plată

Integrăm pe site-ul nostru web servicii de plată de la companii terțe. Atunci când efectuați o achiziție de la noi, detaliile dvs. de plată (de exemplu, numele, suma de plată, detaliile contului, numărul cardului de credit) sunt procesate de furnizorul de servicii de plată în scopul procesării plății. La aceste tranzacții se aplică dispozițiile contractuale și de protecție a datelor respective ale furnizorilor respectivi. Furnizorii de servicii de plată sunt utilizați în baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR (prelucrarea contractului) și în interesul unui proces de plată ușor, convenabil și sigur (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). În măsura în care se solicită consimțământul dumneavoastră pentru anumite acțiuni, art. 6 alin. 1 lit. a GDPR reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor; consimțământul poate fi revocat în orice moment pentru viitor.

Pe acest site web folosim următoarele servicii de plată / furnizori de servicii de plată:

PayPal

Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare "PayPal").

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate a PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

7 Prezența noastră în social media

Această politică de confidențialitate se aplică următoarelor site-uri de social media

Prelucrarea datelor de către rețelele sociale

Menținem profiluri accesibile publicului pe rețelele de socializare. Rețelele sociale individuale pe care le folosim sunt enumerate mai jos.

În general, rețelele sociale precum Facebook, X etc. pot analiza în mod cuprinzător comportamentul dvs. de utilizator atunci când vizitați site-ul lor web sau un site web cu conținut integrat de social media (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Vizitarea prezențelor noastre pe rețelele sociale declanșează numeroase operațiuni de prelucrare relevante pentru protecția datelor. În detaliu:

Dacă sunteți conectat la contul dvs. de social media și vizitați prezența noastră pe rețelele de socializare, operatorul portalului de social media poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate și în cazul în care nu sunteți conectat sau nu aveți un cont pe portalul social media respectiv. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP.

Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, operatorii portalurilor de socializare pot crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferințele și interesele dumneavoastră. În acest fel, publicitatea bazată pe interese vă poate fi afișată în interiorul și în afara prezenței respective a social media. Dacă aveți un cont în rețeaua socială respectivă, publicitatea bazată pe interese poate fi afișată pe toate dispozitivele pe care sunteți conectat sau ați fost conectat.

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că nu putem urmări toate operațiunile de prelucrare pe portalurile de socializare. Prin urmare, în funcție de furnizor, este posibil ca operatorii portalurilor de socializare să efectueze alte operațiuni de prelucrare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și dispozițiile privind protecția datelor ale portalurilor de socializare respective.

Temeiul juridic

Prezența noastră pe rețelele de socializare este menită să asigure o prezență cât mai largă pe internet. Acesta este un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Procesele de analiză inițiate de rețelele de socializare se pot baza pe diferite temeiuri juridice, care trebuie să fie specificate de către operatorii rețelelor de socializare (de exemplu, consimțământul în sensul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

Partea responsabilă și afirmarea drepturilor

Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre de socializare (de exemplu, Facebook), suntem responsabili împreună cu operatorul platformei de socializare pentru operațiunile de prelucrare a datelor declanșate în timpul acestei vizite. Vă puteți exercita drepturile (informare, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, portabilitate a datelor și plângere) atât față de noi, cât și față de operatorul portalului social media respectiv (de exemplu, Facebook).

Vă rugăm să rețineți că, în ciuda responsabilității noastre comune cu operatorii portalurilor de socializare, nu deținem controlul deplin asupra operațiunilor de prelucrare a datelor de către portalurile de socializare. Opțiunile noastre sunt determinate în mare măsură de politica de companie a furnizorului respectiv.

Durata de depozitare

Datele colectate direct de noi prin intermediul prezenței în social media vor fi șterse din sistemele noastre imediat ce ne solicitați să le ștergem, vă retrageți consimțământul pentru stocare sau dacă scopul stocării datelor nu mai este valabil. Cookie-urile stocate rămân pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți. Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra perioadei de stocare a datelor dvs. care sunt stocate de către operatorii rețelelor de socializare în scopuri proprii. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii rețelelor sociale (de exemplu, în politica lor de confidențialitate, a se vedea mai jos).

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a primi în orice moment și în mod gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. În plus, puteți solicita corectarea, blocarea, ștergerea și, în anumite circumstanțe, restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

Rețelele sociale în detaliu

Facebook

Avem un profil pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda (denumită în continuare Meta). Conform Meta, datele colectate sunt transferate și în SUA și în alte țări terțe.

Am încheiat un acord de procesare în comun (Addendum privind controlorii) cu Meta. Acest acord specifică operațiunile de prelucrare a datelor de care noi sau Meta suntem responsabili atunci când vizitați pagina noastră de Facebook. Puteți vizualiza acest acord la următorul link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Vă puteți personaliza singur setările de publicitate în contul dvs. de utilizator. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Compania este certificată în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF). DPF este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată în cadrul DPF se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Avem un profil pe Instagram. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii despre modul în care vă gestionează datele personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Compania este certificată în conformitate cu "Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA" (DPF). DPF este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată în cadrul DPF se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Stare: aprilie 2024

eroare:
ro_RO